Damian Józefczyk

88%
15
2

Okręg wyborczy
Okręg nr 15 - Tarnów
Krótki opis
Mir i Swoboda, czyli wolność z tylko jednym ograniczeniem - ochroną prawa samostanowienia o sobie i swojej prawowitej własności.
Pełny opis
Świat prawdziwie wolny to świat poszanowania **prawa** każdego człowieka **do stanowienia o samym sobie i swojej prawowitej własności** (czyli własności pozyskanej bez pogwałcenia tegoż prawa). Tylko naruszenie tej zasady powinno być zakazane, gdyż wszystko inne to przepisy fakultatywne. ❅ **Dozwolone** powinno być wszystko **co nie wkracza w prywatność innej osoby** (ciała, umysłu, sfery duchowej i prawowitej własności). **Jeśli działanie**, nawet pośrednio, **dotyka osobistego obszaru innej osoby, to musi ona być o tym powiadomiona i zapytana o pozwolenie**. ❅ Z wykształcenia i wykonywanego zawodu jestem inżynierem, a swoimi rozważaniami dzielę się przez **https://321my.wordpress.com/ustroj/**
Data rejestracji
5 lat temu
Tagi reprezentanta
Wolność własność demokracja bezpośrednia