System głosowania

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Sposób głosowań zabezpieczający przed nielegalnymi głosami oraz umożliwiający sprawdzenie wyborcy, czy jego głos został zaliczony do puli właściwego kandydata
Pełny opis
Sposób głosowania w referendum jak i wszelakich wyborach musi być wolny od nadużyć. Najlepsze jak dotąd rozwiązanie podsunął, według mnie, David Bismark. Wyborca w tradycyjny sposób udaje się do lokalu wyborczego, potwierdza swoją tożsamość i otrzymuje kartę do głosowania. Za kotarą wypełnia ją i wrzuca do urządzenia, które ją sprawdza, wysyła wynik na bieżąco do bazy danych, po czym niszczy kartę drukując potwierdzenie wyboru (jak paragon, tylko zabezpieczony przed fałszerstwem) z numerem porządkowym (nie ma powiązania z wyborcą, a tylko z kartą, zatem nie ma utraty anonimowości). Przy jego pomocy, po ogłoszeniu wyników (co następuje w chwili zamknięcia lokali wyborczych) wyborca może sprawdzić, czy jego głos został zaliczona do właściwej puli (pod listą postulatów jak i kandydatów widnieją numery porządkowe oddanych głosów). Takie rozwiązanie pozwala ujawnić pomyłki (głosy zaliczone na inny wybór lub nieważne). Wykrytą nieprawidłowość wyborca zgłasza (przedstawiając potwierdzenie, którego ona dotyczy) odpowiednim organom (do 1 tygodnia od ogłoszenia wyników) i jeśli ilość przypadków osiąga liczbę, która wpłynęłaby na wynik wyborów – głosowanie zostaje powtórzone. Zabezpieczeniem przed wprowadzaniem podrobionych głosów jest porówanie liczby głosujących (zatem wydanych kart) z liczbą oddanych głosów. Po zakończeniu tygodnia odwołań ogłaszane są ostateczne wyniki (lub powtórzenie głosowania), a po kolejnym tygodniu zmiany wynikające z nich zostają wdrożone. Więcej szczegółów na 321my.wordpress.com/z3/
Utworzono
5 lat temu
Ostatnia modyfikacja
1 rok temu
Tagi
Głosowanie