Jawność wymiaru sprawiedliwości

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Jawne zgłoszenia z treścią oskarżenia, przebieg sprawy oraz wyrok z uzasadnieniem.
Pełny opis
Zgłoszenie naruszenia prawa powoduje pojawienie się wpisu (opis zdarzenia bez danych personalnych stron) na witrynie państwowej ( 321my.wordpress.com/z3/ ) – dostępnego wszystkim obywatelom (daty wskazują ile czasu upłynęło do rozpatrzenia sprawy). Termin rozprawy muszi być podany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na witrynie państwowej. Posiedzenia mogą być tajne tylko na wniosek wszystkich stron. Poza tym przypadkiem wszystkie posiedzenia są jawne i otwarte dla wszystkich obywateli, którzy zgłosili swój udział. Wyroki w sprawie wraz z pełnym uzasadnieniem, jak również ugody, są zawsze jawne i wpisywane przez wymiar sprawiedliwości do kartoteki obywatelskiej na witrynie państwowej (w wypadku wyroku skazującego – wpis powiązany wyłącznie z tożsamością sprawcy, w wypadku uniewinnienia i ugody – pod tożsamościami wszystkich stron). Żadne przestępstwo, wykroczenie, czy jakiekolwiek złamanie prawa nie ulega przedawnieniu, a zgłaszać występek może nawet ktoś nie będący stroną w zajściu. Taka kartoteka ma pełnić rolę ostrzegawczą, np. przed bogatymi zboczeńcami, którzy zapłacili swoim ofiarom za milczenie.
Utworzono
4 lata temu
Ostatnia modyfikacja
3 lata temu
Tagi
Wymiar sprawiedliwości jawność

Reprezentanci popierający ten postulat: