Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU)

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Demokracja bezpośrednia, czyli system referendalny - oddolna władza obywateli
Pełny opis
Nawet obecna konstytucja uznaje, że to suweren sprawuje władzę (a nie urzędnik) bezpośrednio lub poprzez przedstawicieli, aczkolwiek zapis ten nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości, w której projekty obywatelskie (nawet z kilkumilionowym poparciem społecznym) mogą być lekceważone, a referenda nie są wiążące. Zatem zapis ten, a za tym prawdziwa władza suwerena, jest fikcją i dokładając bezkarność posłów za niedotrzymywanie słowa danego przed wyborami, okazuje się, że prawo nie jest pisane zgodnie z wolą większości społeczeństwa, więc ustrój nie jest demokratyczny. Prawo OIU musi być jasno określone i zabezpieczone przed obejściami tych, którzy mogą chcieć je ograniczyć lub odebrać. OIU rozpoczyna się od założenia konta użytkownika na witrynie obywatelskiej (warunkiem jest pełnoletność). Należy stworzyć niepowtarzalną nazwę użytkownika i udać się do urzędu w celu jej uwierzytelnienia (konto przypisane jest do tożsamości) – wtedy następuje jego aktywacja. Teraz moża umieścić swój postulat w odpowiednim dziale witryny obywatelskiej i jako pomysłodawca widnieć będzie nazwa użytkownika (można ją zmieniać, co następuje jednocześnie dla wszystkich, na dobę przed każdym referendum, nie ma przymusu ujawniania kryjącej się pod nią tożsamości). Postulaty trafiają na listę, gdzie szeregowane są zgodnie z wielkością poparcia (pod każdym postulatem widoczna jest lista zwolenników pod postacią nazw użytkowników). Pod każdym z nich możliwa jest dyskusja - brak możliwości usuwania treści, a jedynie przenoszenie wpisów do kosza (przez autora wpisu lub pomysłodawcę postulatu), który można przeglądać, by nie dopuścić do manipulacji. Wszystko (zgłaszananie postulatu, wyrażanie poparcia, polemika) odbywa się poprzez konta użytkowników. Co kwartał, wszystkie postulaty, których poparcie przekroczyło 1% ilości obywateli uprawnionych do głosowania (na ten moment ok. 300 tysięcy), wpisywane są, w formie zaproponowanej przez pomysłodawców (podczas umieszczania na witrynie, możliwość korekty wyłącznie przez pierwszą dobę), w państwowe, dobrowolne referendum. Postulaty, które uzyskały w nim większościowe poparcie (próg ważności nie istnieje, ostateczne wyniki muszą być ogłoszone w ciągu tygodnia), wdrażane są w życie w ciągu 1 tygodnia od ogłoszenia ostatecznych wyników (jeśli następuje sprzeczność z innymi przepisami, to tamte należy dostosować, nigdy odwrotnie). W tak wprowadzonym prawie nie może nastąpić zmiana (nawet jeśli dotyka najmniejszego z jego aspektów) inną drogą (przez ustawę, uchwałę, czy weto, itd.) jak tylko poprzez kolejne referendum. Dodatkowo OIU może obejmować obywatelską inicjatywę śledczą - OIŚ (np. żądanie wyjaśnienia odmowy zajęcia się zawiadomieniami Sumlińskiego w sprawie oskarżeń polityków, śmierci Leppera, sprzedaży kopalni Krupiński, bezpieczeństwa szczepionek, wpływu pól elektromagnetycznych, zjawiska smug samolotowych), która po osiągnięciu tej samej liczby głosów na witrynie obywatelskiej zostaje również wpisana w to samo referendum. Zatwierdzenie OIŚ w referendum wszczyna dochodzenie relacjonowane przez telewizję publiczną (obywatele mogą na bieżąco zmieniać skład śledczych oraz wyznaczać kary i nagrody). OIŚ może dotyczyć dochodzeń rónież przeciwko obcokrajowcom, korporacjom (np. Bayer, Monsanto, Nestle, Siemens) oraz państwom (np. USA, Izrael) łamiącym lub powiązanym z łamaniem woli innych (również które robiły to w przeszłości i nie zadośćuczyniły swoim ofiarom). Wynikiem OIŚ może być zakaz importowania wyrobów, przy których wytwarzaniu łamane jest prawo woli (olej palmowy, minerały do baterii). Więcej o prawie woli (samostanowienia) na 321my.wordpress.com/z1/
Utworzono
4 lata temu
Ostatnia modyfikacja
3 tygodnie temu
Tagi
Demokracja bezpośrednia referendum