Demokratyczna Telewizja Publiczna

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Przydział czasu antenowego w TVP zgodnie z życzeniem obywateli.
Pełny opis
Czas antenowy w telewizji publicznej (można rozszerzyć na radio oraz inne platformy, poprzez które państwo nadaje transmisje publiczne) przydzielany jest według poparcia obywateli (zbieranego również przez witrynę państwową i również co kwartał, jak w przypadku OIU – 321my.wordpress.com/z3/ ). Każdy może oddać swój głos (lub podzielić go na części pomiędzy kilka możliwości, np. 0,7 swojego głosu na redaktora X i 0,3 na zespół Y) na osobę, bądź grupę, która prowadzi lub chce prowadzić program. Po podliczeniu zebranych głosów, każdy ubiegający się otrzymuje (na nadchodzący kwartał) przydział czasu antenowego proporcjonalny do uzyskanego poparcia (program codzienny, cotygodniowy, comiesięczny, kwartalnik, a czas emisji zaczyna wybierać ten z największym poparciem).
Utworzono
4 lata temu
Ostatnia modyfikacja
2 lata temu
Tagi
Telewizja publiczna demokracja

Reprezentanci popierający ten postulat: