Tobiasz Żuchewicz

94%
50
3

Okręg wyborczy
Okręg nr 19 - Warszawa
Krótki opis
Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Każdego dnia płacimy za wysoką cenę. Ci, którzy tego nie wiedzą cedują koszty na tych co godzą się ją płacić. Warto.
Pełny opis
Jestem Polakiem. Rodzice pochodzący z Kujaw zdecydowali się o wydaniu mnie na świat w Warszawie. Moje młode lata były zdecydowanie zbyt beztroskie. Pracowałem w instytucjach finansowych. W 2014 roku pod wpływem doświadczenia Bożej opieki, postanowiłem zmienić swoje życie zawodowe prywatne, spróbować naprawić to co wcześniej popsułem. Świadomie zakończyłem na 5 roku studia psychologii z powodu rozdźwięku dziedziny z doświadczaną obecnością absolutu i metafizyki. Podejmowałem prace fizyczne, w ogrodzie, jako sanitariusz medyczny – czułem się w nich bardziej ludzki niż kiedykolwiek. Jednocześnie miałem możliwości i pragnienie zgłębiania świata duchowego. Z tych powodów odbyłem wiele pielgrzymek. Najbarwniejsza z nich to chyba Droga do grobu św. Jakuba Większego. Moją misją życiową są uczynki miłosierdzia, marzeniem jest Królestwo Boże, dzięki dobroci i wyrozumiałości bliskich oraz wolnemu stanowi cywilnemu mogę oddać czas ojczyźnie. Obecnie prowadzę wespół z niesamowitymi Polakami kampanię obronną przeciw krajowej i międzynarodowej ekspansji sztucznych pól elektromagnetycznych, instalacji nieoptymalnych energetycznie i niebezpiecznych technologii. Mam doświadczenie życiowe i bliskie obserwacje sektora zdrowia, środowiska, prawa, sądów, komorników, biznesu, bankowości. Potrafię współpracować z ekspertami i pogłębiać własne kompetencje. Nie lubię spędzać czasu na rozrywkach ani wypoczynku. Moje autorytety to Jezus Chrystus, św. Maksymilian Kolbe, Witold Pilecki a duchowi przewodnicy to św. Jakub i św. Charbel. Patronką życiową jest mi Niepokalana a obrońcą św. Michał Archanioł. Moje dążenie to suwerenna, silna i zjednoczona Polska. Chciałbym by w Polsce priorytetami były każde życie, zdrowie, dobrobyt człowieka zamiast korporacyjnych zysków. Utylitaryzm i pragmatyzm chciałbym postawić o wiele niżej niż dziś, pod szacunkiem dla słabych lub silnych, ale pogubionych. Nie wyobrażam sobie aby nasz kraj jeszcze długo działał pod dyktando obcych korporacji bankowych, przemysłowych oraz nawet pozornie sojuszniczych narodów. Palące problemy naszego kraju to stosowanie cenzury prewencyjnej, szczególnie w mediach finansowanych z publicznych pieniędzy. Nasz kraj jest w niemocy z powodu rządów partii oligarchicznych. Do dziś niełamana formula Kiszczaka ciąży na funkcjonowaniu elit politycznych, oświacie, kulturze i życiu publicznym. Zgadzam się z postulowanym przez Posła na Sejm RP VIII kadencji Roberta Majkę ujawnieniem przeszłości i teraźniejszości tajnej współpracy z cywilnym i wojskowym aparatem władzy PRL i WSI oraz obcych Polsce ośrodków. Uważam, że ścieranie się światopoglądów, krytyczne dyskusje są podstawami do dbania i budowania współdzielonej przestrzeni jakimi są nasze wsie, miasta i kraj. Parlament powinien odzwierciedlać różnorodność poglądów i być płaszczyzną do ich wymiany w celu budowania legislacyjnej najbliższej doskonałości rzeczywistości. Polakom należy się podmiotowość, z prawdziwie biernymi i czynnymi prawami wyborczymi a uwolnienie mediów i podniesienie standardów pracy Parlamentu, Rząd oraz mediów pozwoli w przyszłości dokonywać optymalnych dla kraju wyborów. Nasza historia daje nam wiele powodów do wiary, że możemy być panami własnych losów. Wybrałem współtworzenie 1Polski – Ruchu Oddolnego, tj. inicjatywy wyborczej, która w założeniach i w działaniach promuje prawdziwe demokrację i parlamentaryzm a w ideale ma połączenie się wszystkich Polaków – także tych, którzy dopiero na rzecz wspólnego dobra jakim jest Polska rezygnują z partykularnych interesów w polityce. Politycy wywierają ogromny wpływ na nasze warunki bytowe. Poniekąd, wszyscy którzy to już rozumieją są politykami albo leniuchami:). Czołem wielkiej Polsce! [![Konrad Daniel i Tobiasz Żuchewicz! Czy Ruch Oddolny 1polska.pl zniszczy patologie obecnego systemu?](https://img.youtube.com/vi/w5nZX7ozrNc/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=w5nZX7ozrNc "Konrad Daniel i Tobiasz Żuchewicz! Czy Ruch Oddolny 1polska.pl zniszczy patologie obecnego systemu?") [![Musisz to wiedzieć(543)Śmiercionośne technologie w naszym otoczeniu? Pytamy ekspertów cz.1/3](https://img.youtube.com/vi/KbUnGJpIHPk/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=KbUnGJpIHPk "Musisz to wiedzieć(543)Śmiercionośne technologie w naszym otoczeniu? Pytamy ekspertów cz.1/3")
Data rejestracji
4 lata temu
Tagi reprezentanta
#1Polska #Prawodożycia

Postulaty, które popieram:

  • Brak