Gabriel Dydak

92%
12
1

Okręg wyborczy
Okręg nr 16 - Płock
Krótki opis
Polska dla wszystkich pod światłym przewodnictwem rdzennego narodu! Polska wolna i niezależna od zachodnich organizacji typu Unia Europejska bądź NATO!
Pełny opis
Witam tu wszystkich zgromadzonych. Jestem, jak większość z Was tu zebranych, zfustrowanym obywatelem Rzeczypospolitej, która na naszych oczach upada przez głupotę większości polityków. Gdy mówić o światopoglądzie - jestem nacjonalistą, choć otwartym na inne opcje (w tym komunistów i anarchistów) pod warunkiem prowadzenia dialogu na zasadach wzajemnego poszanowania się i bez niepotrzebnej agresji bądź wytykania palcami w stylu "tyś taki, tyś owaki, a my jesteśmy lepsi i koniec!". To jest wówczas bezsensowna dyskusja, niemająca żadnego celu ni wartości. Obserwuję od dawna kanał PodziemnaTV i zgadzam się z myślami prowadzącego, choć w mojej ocenie, sporo brakuje, żeby cokolwiek w naszym kraju się zmieniło. Co więcej - śmiem twierdzić, że miejscami nic się nie zmieni bez rewolucji, w wyniku której na kilka dni zostałaby zawieszona praca Sejmu i Senatu celem ustalenia nowego ładu. Za czym więc jestem? Postanowiłem sobie stworzyć małą listę postulatów, które chciałbym, aby zostały spełnione: POLITYKA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA (ZAGRANICZNA) 1. Referendum unijne, tzw. "POLexit" oraz referendum NATOwskie - chcę, aby Polska była niezależna od tej brukselskiej paplaniny oraz od wciągania jej w konflikty, które się nas nie tyczą. O czym mówię? Wyjaśniam naprędko - pierwotnie NATO powstało, aby stanowić militarną przeciwwagę dla Układu Warszawskiego powstałego z inicjatywy ZSRR. Obecnie tak tego państwa, jak i tego porozumienia z Warszawy już nie ma - po co więc jeszcze to istnieje? Na to odpowiedź, szanowni Państwo, znaleźć można w gruzach Libii, Syrii, Afganistanu, Pakistanu.. Ogółem Bliskiego Wschodu. Zaś Unia została skorumpowana przez chciwość i obłudę tzw. "europosłów", którzy miast dbać o interesy swych państw, dbają tylko o własne kieszenie; ponadto wedle jednej z licznych teorii spiskowych, Unia ma swoich prawdziwych "władców" gdzieś daleko poza Europą. Kto to jest konkretnie - nie wskażę, ale mimo to, Polska zasługuje na niezależność militarną, gospodarczą i de facto "prawną" od UE oraz NATO. 2. Normalizacja stosunków z innymi krajami - przede wszystkim zaprzestanie wspierania Ukrainy, na której odradza się nazistowski kult Bandery i polepszenie stosunków z Federacją Rosyjską - da się dogadać z Rosjanami i ich wielkim wodzem, jakim jest pan Vladimir Putin; wystarczy tylko umieć do siebie przekonywać i prowadzić dialog jak partnerzy, a nie na zasadzie "parobek - pan". Ponadto, domagałbym się wycofania armii amerykańskiej z uwagi na to, że *zostało to uczynione nawet bez przeprowadzenia referendum narodowego w tej sprawie*! Wreszcie, pragnąłbym, abyśmy zdobyli kilku sojuszników, których przecież mamy na wyciągnięcie ręki - oprócz Węgier skusiłbym się na pozytywne spojrzenie w stronę Białorusi, której blisko kulturowo do naszego kraju. 3. Kompletna zmiana ustroju w RP - to jest to, czego nam najbardziej w tej chwili potrzeba! Musimy kompletnie zmienić zasady działania demokracji w naszym kraju albo prędzej czy później dojdzie do utowrzenia autorytarnej republiki na miejscu Rzeczpospolitej. Co takiego proponuję? Otóż tak: 3.1 zamiast partii politycznych - listy społeczne, ostatecznie 3 stronnictwa (Stronnictwo Lewicowe, Stronnictwo Centrum, Stronnictwo Prawicowe) 3.2 Kadencja trwa 2-3 lata, nie 4 - więc czasu mniej i trzeba się sprężać 3.3 Nastaje czas systemu prezydenckiego - wreszcie głowa państwa staje się głównym gospodarzem w naszym kraju, zaś Sejm pełni funkcję doradczą dla Urzędu Prezydenta i jest instytucją reprezentującą obywateli z różnych stanów społecznych, o różnych poglądach i kierunkach rozwoju. 3.4 Każdy poseł dostaje wyłącznie pensję poselską i ewentualnie, za specjalnym przyzwoleniem, samochód służbowy do użytku. 0 immunitetu! 0 diet! Biuro prowadzone z własnej kieszeni! Samochód opłacany z kieszeni własnej! 3.5 Dodatkowo immunitet przestaje obowiązywać dla wszystkich ważnych osób - nawet Prezydent podlega prawu polskiemu. Nikt nie jest bezkarny! 3.6 Odnośnie Trybunału Stanu - proponuję złączyć dwie instytucje sądownicze, jeśli tak to można określić (Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny) w tzw. Sąd Państwowy - sąd, przed którym stają wszeliej maści urzędnicy, sędziowie, prawnicy i politycy (włącznie właśnie z Prezydentem) 3.7 W razie uzebrania przez określoną grupę społeczną podpisów pod referendum dotyczące spraw istotnych dla państwa, zostaje podana obywatelom w mediach informacja o dacie referendum i czego ono dotyczy. 4. Uchwalić nową Konstytucję wespół z obywatelami oraz specjalistami ds. prawa. 5. Podjąć się w debacie publicznej tematu dotyczącego funkcji i przydatności Senatu; osobiście jestem za rozwiązaniem. EKONOMIA 1. Wprowadzić konstytucyjny zakaz zadłużania państwa. 2. Narodowy Bank Polski ma stać się instytucją państwową. 3. Zostaje zdjęte akcyza oraz opłata paliwowa z cen paliw, ponadto przestaje obowiązywać akcyza na sprowadzane samochody zza granicy. 4. Referendum w sprawie ZUS - w razie rozwiązania Zakłądu Ubezpieczeń Społecznych, zastosować system indywidualnych kont emerytalnych 5. Pensje zostają NIEOBCIĄŻONE żadnymi składkami poza chorobową (5% pensji) i emerytalną (5% pensji), które to wynoszą łącznie 10% pensji pracownika. Ponadto, pracownik ma prawo do wpłaty większej ilości pieniędzy na jedną z dwóch składek (bądź obydwu naraz), jednakowoż dobrowolna wpłata nie może przekroczyć 5%. 6. Otwarty Fundusz Emerytalny podlega debacie publicznej i po niej następuje decyzja odnośnie rozwiązania bądź zachowania w nienaruszonym stanie. 7. Nałożyć comiesięczne podatki dochodowe na zagraniczne sieci handlowe - równocześnie wydać nowe prawo podatkowe, by uniemożliwić sieciom odrobienie strat poprzez "obcinanie" pensji bądź podwyższenie cen oferowanych produktów bądź usług 8. Zmniejszyć VAT do poziomu co najwyżej 15%, ponadto zlikwidować CIT 9. Proponuję ponadto utworzenie tzw. Funduszu Krajowego - od tej pory każdy obywatel Rzeczpospolitej, bez względu na wiek, narodowość, religię bądź inne kryteria płaci comiesięcznie 4 zł na rzecz Funduszu Krajowego, który to ma być instytucją podległą Skarbowi Państwa i Ministerstwu Finansów oraz Urzędowi Prezydenta RP. Pieniądze z Funduszu mogą być przeznaczone na: "załatanie dziur budżetowej" (zmniejszenie deficytu), systematyczne spłacanie długu publicznego bądź na inny, ważny projekt o charakterze ogólnokrajowym. 9.1! Fundusz Krajowy byłby również dla tych rodaków zza granicy, którzy chcieliby wyrazić swoje wsparcie dla Ojczyzny - wówczas oni płaciliby po 4 jednostki waluty kraju, w którym mieszkają obecnie (mowa więc najczęściej o dolarach, euro oraz funtach brytyjskich) GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA 1. Wprowadzić konstytucyjny zakaz wykupu polskich przedsiębiorstw bądź surowców przez obcy kapitał bez względu na cenę. Polskie surowce i przedsiębiorstwa w naszych rękach! 2. Odbudować ciężki przemysł, o ile jest możliwe lub zainwestować w inną gałęź gospodarki. 3. ... (reszta do dopisania, nie do końca wiem, co jeszcze dalej można by było zmienić) SPOŁECZEŃSTWO 1. Kompletna zmiana systemu edukacji - obecny system kształtuje nie obywateli, lecz posłusznych podatników, których nie interesują sprawy państwa; ponadto fakt wynalezienia go w epoce indsutrialnej Europie, w dobie państw o monarchi absolutnej oraz nieefektywność nastawiona na "produkcję" dorosłych sprawia, że obecnie część młodzieży (mniejsza/większa, niepotrzebne skreślić) czuje dyskomfort z nauki i czuje pustkę. Co można zatem zaproponować? W mojej opinii, są to między innymi: 1.1 Zmiana czasu spędzanego na lekcjach - lekcje trwają po 30 minut, po czym następuje 5 minut przerwy. Lekcje trwają do godziny 13. 1.2 Więcej praktyki, mniej teorii. 1.3 Nowy i o wiele bardziej rygorystyczny system selekcji nauczycieli - poczujmy się do odpowiedzialności za to, kto uczy nasze dzieci, bo w nich jest przyszłość! 1.4 Większe poszanowanie dla dzieci - pedagodzy mają odbywać z nimi rozmowy przynajmniej raz na 2 miesiące i zachęcać do różnych inicjatyw z własnej woli 1.5 Zmiana systemu "1-5" na "0-1" - od tej pory w rubryczce "Oceny" jest tylko "zaliczone"/"niezaliczone" 1.6 Większa karność - uczniowie mają czuć respekt przed nauczycielem (czyli nauczyciel odzyskuje prawo do stosowania "lekkiej" przemocy, np. oberwania drewnianą linijką po łapach), ale również nie wolno im przekraczać kompetencji 2. Przeszkolenie wojskowe, obowiązkowe dla mężczyzn i dodatkowe (nieobowiązkowe) dla kobiet - wprowadźmy duch patriotyzmu w nasze społeczeństwo! Należy nauczyć obywateli, jak się bronić w razie najazdu. Ponadto, dać Polakom dostęp do broni palnej, zbudować większą sieć strzelnic oraz ustawić w każdej gminie jeden magazyn broni. 3. ... (reszta do dopisania, pomysły w trakcie formowania i sprawdzania w praktyce) Jest to wszystko, co chciałem zawrzeć. Popierasz moje pomysły, zgadzasz się z moimi myślami? Wyraź je! Oczywiście, można mi też nie ufać, chociaż jest to szkoda, gdy mamy iść razem po nowe, lepsze jutro. Po erę nowej Polski, wolnej od UE i NATO, wolnej od konsumpcjonizmu i moralnego zepsucia z Zachodu! Pozdrawiam Was Wszystkich! Niech żyje Wielka Polska!
Data rejestracji
7 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

  • Brak

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak