Artur Makowski

Okręg wyborczy
Okręg nr 1 - Legnica
Krótki opis
Lekarz. Rezydent medycyny rodzinnej. O liberalnych poglądach na sprawy gospodarcze i światopoglądowe. - Szczegóły po wejściu na mój profil.
Pełny opis
**O sobie:** - Żonaty. Dwójka dzieci. Mieszkam w małej miejscowości w województwie dolnośląskim, choć większą część życia spędziłem w dużym mieście. Przez około dwa lata dyżurowałem na oddziele całodobowym dla osób uzależnionych i osób z chorobą psychiczną. Pracowałem we wrocławskim Pogotowiu Ratunkowym przez ponad dziesięć lat: karetka wypadkowa -> reanimacyjna -> specjalistyczna. Obecnie jestem w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. - Sternik jachtowy; od dziecka z komputerem, obecnie głównie strony pisane w PHP; Arduino nie jest mi obce; poczytuję niebezpiecznik, blogi o metalach szlachetnych, nieruchomościach w Polsce, generalnie o inwestowaniu; od marca 2011 związany z BTC - od górnictwa poprzez inwestycje. - - **Moje poglądy:** - Jestem zwolennikiem ewolucyjnych zmian otaczającej rzeczywistości gospodarczej. Szybkie, duże zmiany zazwyczaj kończą się katastrofą. - Opodatkowanie pracy to patologia. To kara za to, że ktoś pracuje. Jestem zwolennikiem systematycznej likwidacji opodatkowania zarobków poprzez stopniowe podnoszenie kwoty wolnej od podatku. - Jestem zwolennikiem minimalnego udziału państwa w życiu obywateli. Państwo to dla mnie: armia - ochrona niepodległości, policja - utrzymanie porządku, sądy - sprawne i szybkie, edukacja bezpłatna do poziomu szkół średnich, opieka zdrowotna. - Wprowadzenie realnej odpowiedzialności urzędników za swoje decyzje. Stopniowa likwidacja zbędnych przepisów i proporcjonalna likwidacja etatów urzędniczych. - Obliczanie należnych podatków przeniesione na barki urzędów skarbowych. Podatnikowi przysługuje prawo do odwołania. Koniec kar i represji. - Przyspieszenie prac sądów, które (nie z własnej winy) są kulą u nogi naszej demokracji. Rozwiązania tego problemu po konsultacjach z szeregowymi pracownikami systemu sądownictwa. - Emerytura solidarnościowa. Każdy płaci tę samą składkę. Każdy otrzymuje tę samą emeryturę. Kwota emerytury to miesięczne składki podzielone przez liczbę emerytów. - Promowanie systemu drugiej linii obrony niepodległości w postaci wspierania lokalnych kół/stowarzyszeń strzeleckich. Wsparcie poprzez szkolenia przy udziale kadry zawodowej WP. - Uważam, że studia powinny być płatne. Wsparcie poprzez kredyty na ten cel niepodlegające umorzeniu ale dostępne dla każdego. W ten sposób z rynku zostaną wyeliminowane kierunki, które nie dają gwarancji zatrudnienia/spłaty kredytu. Skończą się też studia za publiczne pieniądze tylko w celu uzyskania dyplomu. - Jestem zwolennikiem pełnej legalizacji bitcoina. Podoba mi się idea tzw. walut lokalnych. - Jestem zwolennikiem zniesienia podatku VAT na srebro. Srebro i złoto powinny być legalnym środkiem akumulacji kapitału przez obywateli. - Jestem zdecydowanym przeciwnikiem ulg i zwolnień podatkowych dla zagranicznych firm wchodzących na nasz rynek. Zasady równe dla wszystkich. Podstawą zdrowego państwa jest masa małych i średnich przedsiębiorstw. - Jestem za zniesieniem wprowadzonego zakazu hazardu. - Jestem za całkowitym zniesieniem obowiązku meldunkowego. - Jestem za zlikwidowaniem abonamentu radiowo-telewizyjnego. Brak reklam w telewizji publicznej. Finansowanie z budżetu. Programy wyłącznie "misyjne". Alternatywnie całkowita likwidacja. - Jestem przeciwnikiem kary śmierci a zwolennikiem dożywocia za najcięższe przestępstwa. - Jestem zwolennikiem legalizacji marihuany dla osób pełnoletnich. Jestem zwolennikiem "legalizacji" narkotyków twardych w postaci systemu: zarejestrowany uzależniony -> lekarz specjalista -> recepta -> apteka, celem systemowej pomocy osobom uzależnionym, likwidacji popełnianych przez nich przestępstw, zmniejszenia ryzyka przenoszenia chorób zakaźnych i odebrania grupom przestępczym źródła zarobku. - Jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek cenzury internetu - ostatniego bastionu prawdziwej demokracji i najpełniejszego źródła informacji o otaczającym świecie na dzień dzisiejszy. - - 2015.03.19 Jestem zwolennikiem wolności obrotu gotówkowego. Obywatel wybiera czy woli płacić kartą czy gotówką. -
Data rejestracji
6 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak