Łukasz Celmer

80%
51
13

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
autor projektu apolityczni.org.pl
Pełny opis
Parafrazując Leszka Kołakowskiego nie chcę, aby Polska była: – państwem, gdzie ilość urzędników rośnie szybciej niż liczba robotników; – państwem, gdzie tchórzom żyje się lepiej niż odważnym; – państwem, gdzie adwokaci są najczęściej w zgodzie z prokuratorem; – cesarstwem, tyranią, oligarchią, biurokracją; – społeczeństwem, gdzie mnóstwo ludzi szuka Boga, żeby znaleźć pociechę w nieszczęściu; – państwem, które pragnie, żeby wszyscy obywatele myśleli to samo o filozofii, polityce zagranicznej, gospodarce, literaturze i moralności; – państwem, którego rząd określa, jakie swobody przysługują obywatelom, natomiast obywatele nie określają, jakie swobody przysługują rządowi; – państwem, w którym część obywateli otrzymuje płace czterdzieści razy wyższe niż inna część; – jakimkolwiek systemem rządzenia, któremu jest przeciwna większość rządzonych; – grupą krajów zacofanych; – państwem, którego rządy sądzą, że nie ma nic ważniejszego od ich władzy; – państwem, które chce, żeby jego ministerstwo spraw zagranicznych kształtowało bieżący światopogląd dla całej ludzkości; – państwem, które źle odróżnia ujarzmianie od wyzwalania; – państwem, gdzie jest prywatna własność środków wytwarzania; – państwem, które wierzy, że jest socjalistyczne na tej wyłącznie podstawie, że zniosło prywatną własność środków wytwarzania; – państwem, które źle odróżnia rewolucję społeczną od zbrojnego najazdu; – państwem, którego rząd zawsze wie, jaka jest wola ludu, zanim go zapyta o zdanie; – państwem, gdzie można bezkarnie pomiatać ludźmi; – państwem, gdzie pewien pogląd na historię świata jest obowiązujący; – państwem, gdzie filozofowie i literaci mówią zawsze to samo co generałowie i ministrowie, ale zawsze po nich; – państwem, gdzie plany miast są tajemnicą państwową; – państwem, gdzie wyniki głosowania w parlamencie zawsze się dają nieomylnie przewidzieć; – państwem, gdzie jest praca niewolnicza; – państwem, które sądzi, że wolność polega tylko na posłuszeństwie dla państwa; – państwem, które sądzi, że tylko ono może zbawić ludzkość; – państwem, które wierzy, że zawsze miało rację; – państwem, w którym historia jest na usługach polityki; – państwem, które jest zawsze z siebie niesłychanie zadowolone; – państwem, które mówi, że świat jest bardzo skomplikowany, ale naprawdę myśli, że świat jest nadzwyczaj prosty; – państwem, gdzie trzeba się bardzo namęczyć, nim się dostanie do lekarza; – państwem, które jest przekonane, że nikt nigdy na świecie nie może wymyślić nic lepszego; – państwem, które wierzy, że wszyscy się nim zachwycają, chociaż jest przeciwnie; – państwem, które samo określa, kto i jak może je krytykować; – państwem, w którym należy codziennie przeczyć temu, co się głosiło wczoraj, i stale wierzyć, że się zawsze głosi to samo; – państwem, które bardzo nie lubi, żeby jego obywatele czytali stare roczniki gazet; – państwem, gdzie wielu ignorantów uchodzi za uczonych; – państwem, gdzie wszystkie gazety mają tę samą treść; – państwem, które zawsze wie lepiej, na czym polega szczęście każdego poszczególnego obywatela niż on sam; [www.apolityczni.org.pl](http://apolityczni.org.pl)
Data rejestracji
9 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak