#WIR Weto Inicjatywa Referendum

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
#WIR Podstawa wprowadzenia demokracji oddolnej i postulatów ze strony 1polska to: - weto ludowe - inicjatywa ustawodawcza - referendum obligatoryjne bezprogowe
Pełny opis
#WIR *(weto inicjatywa referendum)* Zgodnie z obowiązującą Konstytucją przekazać władzę Narodowi polskiemu poprzez natychmiastowe wprowadzenie następujących rozwiązań: A. **Weto Obywatelskie** jako, że to Naród polski ma mieć pełną kontrolę nad działaniami rządu, zgodnie z podstawowymi wymaganiami konceptu demokracji. Efektem Weta Obywatelskiego, podpisanego przez określoną prawem liczbę obywateli,ma być Referendum, w którym Naród wypowie się ws. zawetowanej ustawy - np. 300 000. B. **Inicjatywa Obywatelska**, która pozwoli Narodowi polskiemu na wyrażenie swojej woli, co do konkretnego problemu ujętego w Inicjatywie Obywatelskiej, wyrażonej przez określoną prawem liczbę obywateli podpisujących tę inicjatywę. Efektem ma być Referendum,w którym to Naród wypowie się za lub przeciw proponowanej Inicjatywie.Inicjatywa Obywatelska jest formalnie przedstawioną wolą Narodu co do wymaganej przez Naród nowej ustawy lub zapisów w Konstytucji. C. **Referendum** bezprogowe, którego wynik będzie zobowiązywał rząd do bezwzględnego i natychmiastowego wdrożenia w ten sposób przedstawionej woli Narodu. To pozwoli realnie wprowadzić wszystkie inne postulaty wysunięte przez reprezentantów 1polska.pl które powstają zgodnie z wolą suwerena czyli nas wolnych Polaków :-) Wiele z tych postulatów jest już na stronie 1polska.pl [Referendum](https://www.1polska.pl/postulaty/wiecej_demokracji_bezposredniej_referendow_11) [Inicjatywa](https://www.1polska.pl/postulaty/obywatelska_inicjatywa_ustawodawcza_oiu_242) ale sadze że dla czytelnego przekazu ująć je można w jednej konkretnej **WIR**! Podstawy historyczne i logiczne można ująć z ponad 150 letniej demokracji Szwajcarii gdzie tak bogate Państwo pokazuje jakie efekty daje prawdziwie oddolna demokracja obywatelska. I nie mówmy że Polacy nie są na to gotowi - Szwajcaria gdy to wprowadzała również nie była do tego gotowa, ale wyjątkowa SKUTECZNOŚĆ pokazał zwykłym ludziom, że ODPOWIEDZIALNIE można lepiej taniej, szybciej dla siebie swoich dzieci i przyszłych pokoleń :-) Znakomicie opisuje ten temat jeden z naszych reprezentantów Jan Kubań [![Drugie warsztaty 1Polska - Warszawa - 27.04.2019 - alternatywa dla partyjniactwa](https://img.youtube.com/vi/IKaUrF8g1Mg/0.jpg)]( https://youtube.com/watch?v=IKaUrF8g1Mg "Drugie warsztaty 1Polska - Warszawa - 27.04.2019 - alternatywa dla partyjniactwa") Pozwalam sobie przytoczyć jedną z książek prof. Matyji [Link do książki](https://static1.squarespace.com/static/57698667d2b8574e2db7710a/t/5cb478e4f4e1fc911a3f235e/1555331305778/SzwajcarskaDemokracja-20180405-%5BE-Book%5D.pdf) oraz bardzo dobrego opisu ze strony [Jerzego Zięby](https://jerzyzieba.com/polityka) przykładowej organizacji/partii realizującej podstawowe założenia WIR i pełnej demokracji obywatelskiej [Link do opisu WIR](https://static1.squarespace.com/static/57698667d2b8574e2db7710a/t/5cc06e6bec212da4a7cf0204/1556115051929/Ugrupowanie+Nowa+Polska.pdf)
Utworzono
5 lat temu
Ostatnia modyfikacja
1 rok temu
Tagi
WIR referendum weto inicjatywa demokracja obywatelska