Równe emerytury dla wszystkich emerytów

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Wprowadzenie jednakowej emerytury dla wszystkich obywateli, którzy osiągnęli wiek emerytalny oraz jednakowej renty dla wszystkich rencistów.
Pełny opis
Postuluję zlikwidować ZUS i KRUS a pieniądze z ZUS i KRUS oraz OFE przenieść do skarbu państwa. Emerytury i renty byłyby wypłacane z budżetu państwa. Składki na ubezpieczenia społeczne byłyby wpłacane do skarbu państwa. Emerytury powinny być jednakowej wysokości dla wszystkich obywateli, którzy osiągnęli wiek emerytalny a renty jednakowej wysokości dla wszystkich rencistów. Wprowadzenie takiego systemu emerytalnego gdzie wszyscy dostają równe emerytury spowoduje, że około 2/3 emerytów otrzyma wyższe emerytury niż otrzymuje obecnie przy tej samej ilości pieniędzy przeznaczanych na emerytury. Podobnie będzie w przypadku rencistów. Na dzień dzisiejszy ta emerytura wynosiłaby około 1800 złotych na rękę. To przyniesie ogromną poprawę sytuacji dla milionów emerytów, a zwłaszcza dla tych, którzy otrzymują bardzo niskie emerytury.
Utworzono
4 lata temu
Ostatnia modyfikacja
4 lata temu
Tagi
Brak tagów przypisanych do tego postulatu

Reprezentanci popierający ten postulat: