Fundamentalne zasady polityki i administracji

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Podstawowe zasady, które powinny stanowić odniesienie dla prawa stanowionego. Powinny być umieszczone w preambule Konstytucji.
Pełny opis
1. Zasada odpowiedzialności - każdy obywatel (w tym poseł, senator, sędzia, członek administracji, urzędnik) odpowiada za swoje czyny i słowa i musi ponosić konsekwencje swoich błędów i występków, w tym - zadośćuczynić poszkodowanym 2. Wolność słowa, zgromadzeń i organizowania się 3. Prawo do poszanowania godności: nie wolno poniżać nikogo, szczególnie za niezależne od niego/niej rzeczy - wygląd, pochodzenie, ale także zależne - takie jak wyznanie, poglądy, afiliacje z grupami i organizacjami. Niedopuszczalne jest bezczeszczenie ważnych dla kogoś symboli (np. religijnych), ośmieszanie za pomocą pomówień i manipulowania informacją. 4. Poszanowanie prawa własności, w tym - prawa do owoców własnej pracy, co oznacza, że wszelkie obciążenia fiskalne muszą być uzasadnione dobrem wspólnym i zaakceptowane przez wyborców, a ich wydatkowanie musi być jawnie rozliczane 5. Uznanie, że w kwestiach stanowienia prawa poseł i senator odpowiada przed wyborcami i nikim innym (wykluczona jest dyscyplina partyjna lub klubowa w głosowaniach).
Utworzono
4 lata temu
Ostatnia modyfikacja
1 rok temu
Tagi
prawo zasady fundamentalne prawa kardynalne Konstytucja

Reprezentanci popierający ten postulat: