Bezpieczne zasoby naturalne oraz ich eksploatacja

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Pilnie zatrzymać sprzedaż koncesji na poszukiwanie kopalin i zmiana prawa w zakresie automatycznego udzielenia koncesji na wydobycie w przypadku odkrycia złoża.
Pełny opis
Polskie zasoby naturalne muszą pozostać wyłącznie w rękach polskich. Tylko Polacy mogą czerpać zysk z węgla, geotermii, lasów i innych zasobów naturalnych. Jeśli obecne pokolenie nie potrafi eksploatować złóż to przyszłe pokolenia będą miały tę możliwość. Należy natychmiast zinwentaryzować, wycenić i monitorować wartość wszystkich polskich zasobów.
Utworzono
5 lat temu
Ostatnia modyfikacja
8 miesięcy temu
Tagi
zasoby kopaliny węgiel lasy